среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyj��tkowych przypadków.

Projekotwanie ploty z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Balaski PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady z PCV na plot i bramę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane plotki Winylowe na plot i bramkę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий